مراقبت بعد از دکاپاژ ابرو

مراقبت بعد از دکاپاژ ابرو

درمان دکاپاژ ابرو به منظور بهبود شکل و ظاهر ابروها انجام می‌شود.

پس از انجام دکاپاژ ابرو، به دلیل تغییر در ساختار ابروها، نیاز به مراقبت‌های خاصی وجود دارد.

 

در ادامه به برخی از مراقبت‌های پس از دکاپاژ ابرو می‌پردازیم:

۱- استفاده از یخ: پس از دکاپاژ ابرو، برای کاهش ورم و التهاب محل دکاپاژ، می‌توانید از یخ استفاده کنید. یخ را به محل دکاپاژ برای ۱۰-۱۵ دقیقه بگذارید و سپس بردارید.

۲- اجتناب از تماس با آب: پس از دکاپاژ ابرو، بهتر است حداقل ۲۴ ساعت از تماس با آب خودداری کنید تا احتمال عفونت کاهش یابد.

۳- استفاده از کرم‌های مرطوب‌کننده: برای کاهش خشکی و ترک‌های محل دکاپاژ ابرو، می‌توانید از کرم‌های مرطوب‌کننده استفاده کنید.

۴- استفاده از ضدعفونی کننده: پس از دکاپاژ ابرو، بهتر است از ضدعفونی کننده محل دکاپاژ استفاده کنید تا احتمال عفونت کاهش یابد.

۵- اجتناب از آرایش: پس از دکاپاژ ابرو، بهتر است حداقل ۷ روز از استفاده از آرایش خودداری کنید تا بتوانید به خوبی از نتیجه دکاپاژ برخوردار شوید.

۶- اجتناب از ورزش: پس از دکاپاژ ابرو، بهتر است حداقل ۷ روز از ورزش و فعالیت‌های شدید خودداری کنید تا احتمال بروز عوارض کاهش یابد.

۷- مصرف داروهای تجویز شده

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید