مرور فصل اول ریاضی چهارم صفحه ۲۲

صفحه ۲۲ کتاب ریاضی چهارم دبستان، به مرور فصل اول این کتاب اختصاص دارد. در این صفحه، دانش آموزان با خلاصه ای از مباحثی که در فصل اول فرا گرفته اند، آشنا می شوند. این مباحث عبارتند از:

  • آشنایی با اعداد طبیعی و شمارش
  • آشنایی با عدد صفر
  • آشنایی با ترتیب اعداد
  • آشنایی با جمع و تفریق
  • آشنایی با بزرگی و کوچکی اعداد
  • آشنایی با مقایسه اعداد

در این صفحه، دانش آموزان با پاسخ دادن به چند سوال، میزان یادگیری خود را از این مباحث ارزیابی می کنند.

در ادامه، خلاصه ای از هر یک از مباحث فصل اول ریاضی چهارم ارائه شده است:

اعداد طبیعی و شمارش

در این بخش، دانش آموزان با اعداد طبیعی و نحوه شمارش آشنا می شوند. آنها یاد می گیرند که اعداد طبیعی از یک شروع می شوند و تا بی نهایت ادامه دارند. همچنین، یاد می گیرند که برای شمارش از چپ به راست، از عدد یک شروع می کنند و هر عدد را یک واحد جلوتر از عدد قبلی می گذارند.

آشنایی با عدد صفر

عدد صفر، اولین عدد طبیعی است که هیچ واحدی ندارد. دانش آموزان در این بخش یاد می گیرند که عدد صفر، کوچکترین عدد طبیعی است و هیچ عددی از آن کوچکتر نیست.

آشنایی با ترتیب اعداد

در این بخش، دانش آموزان با ترتیب اعداد آشنا می شوند. آنها یاد می گیرند که اعداد طبیعی را می توان از کوچک به بزرگ یا از بزرگ به کوچک مرتب کرد.

آشنایی با جمع و تفریق

در این بخش، دانش آموزان با عملگرهای جمع و تفریق آشنا می شوند. آنها یاد می گیرند که عمل جمع، برای اضافه کردن دو یا چند عدد استفاده می شود. عمل تفریق، برای کم کردن دو یا چند عدد استفاده می شود.

آشنایی با بزرگی و کوچکی اعداد

در این بخش، دانش آموزان با مفهوم بزرگی و کوچکی اعداد آشنا می شوند. آنها یاد می گیرند که اگر عددی بزرگتر از عدد دیگر باشد، در سمت راست آن قرار می گیرد.

آشنایی با مقایسه اعداد

در این بخش، دانش آموزان با مقایسه اعداد آشنا می شوند. آنها یاد می گیرند که برای مقایسه دو عدد، می توان از علائم مساوی، بزرگتر از، کوچکتر از یا بزرگتر یا مساوی استفاده کرد.

مرور فصل اول ریاضی چهارم، فرصت خوبی برای دانش آموزان است تا مطالبی را که در این فصل فرا گرفته اند، مرور کنند و میزان یادگیری خود را ارزیابی کنند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید