ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سندی است که در سال ۱۳۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این سند، چشم انداز جدیدی برای آموزش و پرورش ایران ترسیم می کند و بر تربیت انسان های تمام ساحتی تاکید دارد.

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارتند از:

  • ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی
  • ساحت تربیتی سیاسی و اجتماعی
  • ساحت تربیتی زیستی و بدنی
  • ساحت تربیتی علمی و فناوری
  • ساحت تربیتی اقتصادی و حرفه ای
  • ساحت تربیتی هنری و زیبایی شناسی

هر یک از این ساحت ها، به یک بعد مهم از وجود انسان می پردازد و تلاش می کند تا آن بعد را در دانش آموزان پرورش دهد.

ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی، به پرورش بعد معنوی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام، ارتقای ابعاد معنوی وجودی خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، و تلاش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخلاق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی، هدایت کند.

ساحت تربیتی سیاسی و اجتماعی، به پرورش بعد اجتماعی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به درک و فهم مسائل سیاسی و اجتماعی، مشارکت مسئولانه در ساختن جامعه، و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، هدایت کند.

ساحت تربیتی زیستی و بدنی، به پرورش بعد جسمی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به داشتن بدنی سالم، توانمند، و متناسب با مقتضیات زندگی، هدایت کند.

ساحت تربیتی علمی و فناوری، به پرورش بعد عقلانی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به شناخت و بهره گیری از علم و فناوری، حل مسئله، و تفکر انتقادی، هدایت کند.

ساحت تربیتی اقتصادی و حرفه ای، به پرورش بعد اقتصادی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به تدبیر امر معاش و زندگی اقتصادی، درک و فهم مسائل اقتصادی، و تلاش فردی و جمعی برای تحقق اهداف اقتصادی، هدایت کند.

ساحت تربیتی هنری و زیبایی شناسی، به پرورش بعد عاطفی انسان می پردازد. این ساحت، تلاش می کند تا دانش آموزان را به قدردانی از زیبایی ها، پرورش ذوق هنری، و خلاقیت، هدایت کند.

پاسخ به برخی از سوالات پرجستجو

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، چه تفاوتی با ساحت های تربیتی قبلی دارند؟

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تفاوت های اساسی با ساحت های تربیتی قبلی دارند. مهمترین تفاوت این است که ساحت های ششگانه، نگاهی جامع و فراگیر به انسان دارند و تلاش می کنند تا تمام ابعاد وجودی انسان را پرورش دهند. در حالی که ساحت های تربیتی قبلی، نگاهی محدودتر داشتند و تنها به پرورش یک یا چند بعد از وجود انسان می پرداختند.

اهمیت ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چیست؟

ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اهمیت زیادی دارند. این ساحت ها، تلاش می کنند تا انسان هایی تربیت کنند که از تمام ابعاد وجودی خود برخوردار باشند و بتوانند در جامعه ای فعال و سازنده زندگی کنند.

چگونه می توان ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در آموزش و پرورش نهادینه کرد؟

برای نهادینه کردن ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، باید تغییراتی در نظام آموزشی کشور ایجاد کرد. این تغییرات باید شامل موارد زیر باشند:

  • تغییر محتوای کتاب های درسی
  • تغییر روش های تدریس
  • تغییر ساختار مدارس
  • تغییر نقش معلمان

با ایجاد این تغییرات، می توان زمینه را برای پرورش انسان های تمام ساحتی فراهم کرد.

در پایان، می توان گفت که ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، الگویی جدید و کارآمد برای تربیت انسان های تمام ساحتی است. این ساحت ها، می توانند نقش مهمی در تحول آموزش و پرورش ایران ایفا کنند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید