دانشگاه آزاد نوشهر و چالوس

در اینجا اطلاعات مختصری در مورد دانشگاه آزاد نوشهر و چالوس آورده شده است:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر در سال 1370 در شهر نوشهر تأسیس شد. این دانشگاه دارای سه دانشکده فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه است که در مجموع 24 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ارائه می دهد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نیز در سال 1370 تأسیس شد. این دانشگاه دارای یک دانشکده فنی مهندسی و یک دانشکده علوم انسانی است که در مجموع 10 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته ارائه می دهد.

هر دو دانشگاه دارای امکانات آموزشی و پژوهشی خوبی هستند و به دانشجویان خود فرصتی برای تحصیل در یک محیط دانشگاهی با کیفیت ارائه می دهند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید