جواب صفحه ۸۵ کار و فناوری هشتم ماگرتا

پاسخ صفحه 85 کار و فناوری هشتم ماگرتا به شرح زیر است:

پرسش 1

چگونه می توان از آسیب دیدن بدن در هنگام کار با ابزارهای دستی جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از آسیب دیدن بدن در هنگام کار با ابزارهای دستی، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کرد:

 • از ابزارهای تیز و برنده با احتیاط استفاده کنید.
 • قبل از استفاده از ابزار، آن را به خوبی بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ مشکلی ندارد.
 • از لباس و کفش مناسب هنگام کار با ابزار استفاده کنید.
 • موهای خود را ببندید یا از کلاه استفاده کنید.
 • از عینک ایمنی برای محافظت از چشمان خود استفاده کنید.
 • از دستکش ایمنی برای محافظت از دستان خود استفاده کنید.
 • از لباس های گشاد و آویزان هنگام کار با ابزار استفاده نکنید.
 • از کار با ابزار در مکان های ناپایدار خودداری کنید.
 • از کار با ابزار در شرایط نامناسب مانند هنگام خستگی یا عصبانیت خودداری کنید.

پرسش 2

ابزارهای دستی را در چه شرایطی باید تیز کرد؟

ابزارهای دستی را باید در شرایط زیر تیز کرد:

 • وقتی ابزار کند شود، کار با آن سخت تر و خطرناک تر می شود.
 • وقتی ابزار کند شود، احتمال آسیب دیدن قطعه کار بیشتر می شود.
 • وقتی ابزار کند شود، احتمال آسیب دیدن خود فرد بیشتر می شود.

پرسش 3

انواع ابزارهای تیزکننده را نام ببرید.

انواع ابزارهای تیزکننده عبارتند از:

 • سنباده
 • سنباده رومیزی
 • سنباده چرخان
 • سنگ تیزکن
 • سنگ تیزکن دستی
 • سنگ تیزکن برقی

پرسش 4

نحوه تیز کردن ابزارهای دستی را توضیح دهید.

تیز کردن ابزارهای دستی به روش های مختلفی انجام می شود. در اینجا نحوه تیز کردن برخی از ابزارهای دستی را توضیح می دهیم:

 • تیز کردن تیغه قیچی: برای تیز کردن تیغه قیچی، ابتدا باید قیچی را به طور کامل تمیز کنید. سپس، با استفاده از سنگ تیزکن، تیغه ها را به صورت موازی با هم تیز کنید.
 • تیز کردن چاقو: برای تیز کردن چاقو، ابتدا باید چاقو را به طور کامل تمیز کنید. سپس، با استفاده از سنگ تیزکن، تیغه چاقو را به صورت زاویه دار تیز کنید.
 • تیز کردن اره: برای تیز کردن اره، ابتدا باید تیغه اره را به طور کامل تمیز کنید. سپس، با استفاده از سنگ تیزکن، دندان های اره را به صورت موازی با هم تیز کنید.

پرسش 5

چگونه می توان از آسیب دیدن ابزارهای دستی در هنگام تیز کردن جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از آسیب دیدن ابزارهای دستی در هنگام تیز کردن، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کرد:

 • از سنگ تیزکن مناسب برای ابزار مورد نظر استفاده کنید.
 • از فشار بیش از حد هنگام تیز کردن ابزار خودداری کنید.
 • از آب یا روغن برای خنک کردن ابزار هنگام تیز کردن استفاده کنید.
 • از تماس سنگ تیزکن با بدن خودداری کنید.

پاسخ تکمیلی

علاوه بر نکات ایمنی ذکر شده در بالا، موارد زیر نیز می تواند در جلوگیری از آسیب دیدن بدن و ابزارهای دستی در هنگام کار با ابزارهای دستی کمک کند:

 • آموزش دیدن در مورد نحوه استفاده صحیح از ابزارهای دستی.
 • استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب.
 • تمیز کردن و نگهداری منظم از ابزارهای دستی.

با رعایت نکات ایمنی، می توان از بروز حوادث و آسیب های ناشی از کار با ابزارهای دستی جلوگیری کرد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید