اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

غزل شماره ۲۹۹ حافظ: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک ستاره.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. اگر شراب می‌نوشی. ته پیاله‌ای از آن را به خاک بریز. از گناهی که به دیگران سودی برسد ترسی نیست.

گنجور حافظ غزلیات غزل شمارهٔ ۲۹۹.

اگـر شـراب خوری جرعـه‌ای فـشـان بـر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک ؟! این غزل یکی ازبحث انگیزترین غزلهای حضرت حافظ است.چراکه شاه بیت این غزل وبیت های پایانی. اشاره یِ مستقیم به شراب انگوری داشته وازآن به نیکی

دیوان حافظ/اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک – ویکی‌نبشته.

از ویکی‌نبشته. →. مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق. دیوان حافظ از حافظ. تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک. ای دل ریش مرا با لب تو حقّ نمک. ←.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

غزل شماره ۲۹۹: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

١- اگر شراب می نوشی.  جرعه ای از آن را به خاک نثار کن.  اگر سودی از گناه توبه دیگری برسد. باکی نیست. ۲- برو و هر چه که داری بخور ولی افسوس مخور زیرا که روزگار. شمشیر مرگ را بدون دریغی میزند. ٣- ای یار

شرح غزل 299 حافظ / اگر شراب خوری جرعه‌ ای فشان بر خاک.

تعبیر فال شرح غزل ۲۹۹ حافظ / اگر شراب خوری جرعه‌ ای فشان بر خاک. با تک‌روی کردن و بدون کار گروهی نمی‌توانی به نتیجه‌ای برسی. در زندگی اجتماعی به وجود دوستان و همراهان نیاز خواهی داشت.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک حافظ مهدی نوریان شارح.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک؛ از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هرچه تو داری بخور دریغ مخور؛ که بی‌دریغ زند روزگار تیغِ هلاک. به خاکِ پایِ تو ای سروِ نازپرورِ من؛ که روزِ واقعه

گنجور حافظ غزلیات غزل شمارهٔ ۳۰۰.

« غزل شمارهٔ ۲۹۹: اگر شراب خوری جُرعه‌ای فِشان بر خاک اطلاعات جمع شود / باز شود با انتخاب متن و لمس متن انتخابی می‌توانید آن را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

حافظ:”اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک”.

فهرست گفتاورد. 1 “اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک”. 1.0.1 اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک; 1.0.2 به خاک پای تو ای سرو

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک – ️ پست روزانه.

غزل شماره ۲۹۹: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک

غزل شماره 299 حافظ ( اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک ) – آرتمنت.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

غزل شماره ۲۹۹ – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – تاروت رنگی.

غزل شماره ۲۹۹ از دیوان حافظ – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

غزل شماره 299 حافظ . اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک.

فال حافظ به شما چنین می گوید : اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک . از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور . که بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک به خاک پای تو ای سرو نازپرور من . که روز واقعه پا

اگر شراب خوري جرعه‌اي فشان بر خاک.

سایر زبان ها; پارسی; العربیة; English; 0

غزل 299 – حافظ – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ ِ هلاک. به خاک پای تو ای سرو ِ نازپرور ِ من! که روز ِ واقعه پا وا مگیرم از سر ِ خاک. چه

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

درس‌گفتارِ حافظ‌شناسیِ استاد مهدی نوریاناگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک؛ از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک.برو به هرچه تو داری بخور دریغ مخور؛ که بی‌دریغ زند روزگار تیغِ هلاک.به خاکِ پایِ تو ای سروِ نازپرورِ من

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – .

Provided to by Awal Digital Ltdاگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک · امیر نوریدیوان حافظ ۱۵℗ AudiobooksReleased on: 2022-01-10Composer

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک.

تعبیر فال حافظ اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک. اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک 

سرو نازپروز – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – غزل 299 – 348 – همراه .

سرو نازپروز – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – غزل 299 – 348Ghazal 299 (English)O murshid if wine them drink ,pour a draught on the dust the sons

اگر شراب خوری جرعه ای – پرشین جم.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک پای تو ای سرو نازپرور من. که روز واقعه پا وا

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

وکتور خطاطی شعر « گر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک.

دانلود وکتور خطاطی شعر « گر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک  وکتور خطاطی شعر « گر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک   اگر انسان هستید این قسمت را خالی بگذارید.

غزل شماره 299 حافظ – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

معنی ابیات: 1) اگر شراب می نوشی. ته پیاله یی از آن را به خاک بیفشان (که گفته اند) از گناهی که به دیگران سودی برسد باکی نیست. 2) برو و با هرچه داری بساز و هرچه داری بخور و افسوس مخور. چرا که روزگار

سرو نازپروز – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – غزل ۲۹۹ – ۳۴۸.

معانی ابیات غزل (۲۹۹) ۱) اگر شراب می نوشی. ته پیاله یی از آن را به خاک بیفشان (که گفته اند) از گناهی که به دیگران سودی برسد باکی نیست. ۲) برو و با هرچه داری بساز و هرچه داری بخور و افسوس مخور. چرا که

غزل ۲۹۹- اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – مستانه.

00:00. اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک پای تو ای سرو نازپرور من. که روز واقعه پا

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

غزل شماره‌ی 299. اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک پای تو ای سرو نازپرور من. که روز

فال حافظ/ اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

امروز ۹ شهریور غزل شماره ۲۹۹ حافظ می پردازیم: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور. که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک 

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – حافظ شیرازی.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. همه ما قطعا در زندگی با این روز واقعه بارها ملاقات کردیم و باز هم خواهیم کرد که لحظه ای رخ می دهد که یا باید بار امانت الهی و مسئولیت آدم و انسان بودن را

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک – از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک. به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک hafezdivan

شعر نو : حافظ – اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

شاعر: حافظ, شعر: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باکبرو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاکبه خ

نغمه های استاد شجریان اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک.

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک به خاک پای تو ای سرو نازپرور من که روز واقعه پا وا مگیرم از

مریم: اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک.

مریم: اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک  شهریار