اهنگ قشنگ ساری می وطن محمد علی خلخالی

قشنگ ساری می وطن

محمدعلی خلخالی

متن آهنگ:

قشنگ ساری می وطن منی جان و منی تنی بووشم من تی فدا می وطن هسته دادا

کبوتر من بال و پر من تاج سر من ای دلبر من کل ایرون پا سولبزن همه جا ره ور بزن

ترجمه آهنگ:

ساری زیبا وطن من است جان و تن من است من برای تو فدای وطنم هستم برادر

کبوتر من، بال و پر من تاج سر من ای دلبر من تمام ایران پا به پای هم همه جا را به پیش ببرید

آهنگ قشنگ ساری می وطن یک آهنگ مازندرانی است که توسط محمدعلی خلخالی، خواننده و نوازنده مازندرانی، اجرا شده است. این آهنگ از محبوب‌ترین آهنگ‌های مازندرانی است و به زیبایی و سرسبزی شهر ساری، مرکز استان مازندران، می‌پردازد.

آهنگ با توصیف زیبایی‌های ساری آغاز می‌شود. خواننده می‌گوید که ساری برای او مانند جان و تن است و برای آن جان می‌دهد. او ساری را به کبوتر بال و پر، تاج سر و دلبر خود تشبیه می‌کند.

در بیت دوم، خواننده از همه مردم ایران می‌خواهد که با هم متحد شوند و همه جا را به پیش ببرند. این پیام می‌تواند به عنوان یک پیام امید و تشویق به پیشرفت کشور تلقی شود.

آهنگ قشنگ ساری می وطن یک آهنگ زیبا و حماسی است که به خوبی توانسته است زیبایی‌های ساری و پیام امید و تشویق را به گوش مخاطبان برساند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید