انواع عشق از نظر مولانا

انواع عشق از نظر مولانا

عشق از دیدگاه مولانا.

اگر بخواهیم در یک جمع بندی کلی عشق مورد نظر مولانا را توصیف کرده و مورد بررسی قرار دهیم به این نتایج کلی میرسیم که این عارف کامل تمام افکار و عقاید بشری را در آزمایشگاه اندیشه وسیع خود تجزیه و تحلیل کرده و سرانجام آخرین دوای روحای را که بهتر و برتر از آن برای تسکین آلام بشر و سیر او به سوی کمال متصور نیست کشف نموده است.

تعریف عشق از نظر مولانا ️ همیار خاص.

مولانا عشق را طبيب و آموزگار مي خواند؛ دو صفتي كه در پيامبران هست. سخن مولانا به اين معناست كه اگر عشق طبيب است. فرد بيمار را درمان مي كند.اگر درمان نشد. عاشق نيست. كسي كه عاشق پول است. بيماري اش با عشق درمان نمي شود. بلكه صدها برابر مي شود. هرچه پولش بيشتر مي شود. كج خلق تر مي شود. اين شخص را چگونه مي توان عاشق گفت؟ (سروش . 1385)

روانشناسی عشق و دیدگاه استاد عشق مولانا – Dr. Nehzat Farnoody.

مولانا می گوید: عشق از اول سرکش و خونی بُود تا گریزد هر که بیرونی بود مولانا نبرد عاشقی را کار هر کسی نمی داند و می گوید درکوره ی عشق بسیاری فقط می سوزند و جمعی از میانه ی راه می گریزند. چون در این راه عشق جز معشوق. همه چیز ترا می گیرد و می سوزاند تا ترا بیازماید.

انواع عشق از نظر مولانا

انواع عشق به بیان مصطفی ملکیان: عشق اروتیک. عشق فیلیایی و عشق آگاپه.

انواع عشق به بیان مصطفی ملکیان: عشق اروتیک.  عشق فیلیایی و عشق آگاپه • صدانت سایت صدانت که به همت جمعی از علاقه‌مندان به مباحث فلسفی و فرهنگی اداره می‌شود. مرجعی است مستقل برای دسترسی آسان به تازه‌ ترین مطالب. سخنرانی‌ها و مضامینی که در این حوزه قرار می گیرند. بیشتر

عشق از نظر مولانا.

عشق از بنیادین ترین مبانی مکتب عرفانی مولاناست. و حتی بهتر است بگوییم که عشق. کلید رمز احوال و افکار و آثار مولاناست.مثنوی او با عشق آغاز می شود و به عشق پایان می یابد. هر چند که پایان مثنوی را نیز پایانی نیست همچنانکه آغاز آن را نیز آغازی نیست.« همچو فکر عاشقان بی پا و سر و اصو لاً همین عشق بود که مولانا را به سوی شعر و شاعری انگیخت.

انواع عشق در بیان مصطفی ملکیان/ عشق اروتیک. عشق فیلیایی و عشق آگاپه.

برای اینکه عشق در نظر مولانا را بهتر بشناسیم. لازم است که با این سه رویکرد آشنا شویم. این سه رویکرد عبارتند از: ۱) عشق اروتیک. ۲) عشق فیلیایی و ۳) عشق آگاپه ای. در ادامه هرکدام از اینها را به

عشق از نظر مولانا.

مولانا عشق را بیماری می داند. اما نه از نوع بیماری های مصطلح در علم طب. زیرا تعریف طبیبانه از عشق با تعریف حکیمانه یا عارفانه از عشق فرق دارد. چنانکه مثلاً ابن سینا در کتاب قانون. در مقام یک

انواع عشق از نظر مولانا

معنی عشق نزد مولانا.

عقل جزیی از نظر مولانا منکر عشق است. گرچه مدعی است که به اسرار و حقایق عشق راه دارد. عقل جزیی عقل تقید است. عقلی است که از قید خودی رهایی نیافته و در قید و بند انانیت و هستی مجازی گرفتار است.

عشق در اندیشه مولانا.

عشق در اندیشه مولانا سخن از مولانا در حقيقت سخن از درياست. دريايي كرانه ناپديد. آب دريا را اگر چه تمامي نمي توان كشيد ولي به قدر تشنگي مي توان از آن جامي برداشت و چشيد. مثنوي دريايي است كه مولانا آن را پديد آورد تا آيندگان از اين بحر معنوي. مي عشق و هستي را بنوشند.

عشق از نظر مولانا.

جزيه و تحليل عناصر عشق و اين كه عشق از نظر مولانا چه تعريفي دارد. نگاه هستي شناسانه ي او را تشكيل مي دهد. نوای کردستان ادبیات اوج هنر ؟!