الگو مانتو عبایی خانم عمرانی

الگوی مانتو عبایی خانم عمرانی یک الگوی ساده و آسان برای دوخت است. این الگو شامل یک بالاتنه ساده و یک دامن گشاد است. بالاتنه می تواند یقه هفت، یقه خشتی یا یقه دیگری باشد. دامن نیز می تواند ساده یا چین دار باشد.

الگوی بالاتنه

 • یک مستطیل بکشید به طول اندازه دور کمر و عرض اندازه سینه + 10 سانتی متر برای آزادی حرکت.
 • یک خط عمودی از وسط مستطیل به پایین بکشید.
 • یک خط افقی از یقه به پایین بکشید.
 • دامن را به بالاتنه وصل کنید.
 • دامن را به اندازه دلخواه چین دار کنید.
 • مانتو را از پشت به هم بدوزید.

عکس الگوی مانتو عبایی خانم عمرانی

مراحل دوخت مانتو عبایی خانم عمرانی

 1. پارچه را آماده کنید. پارچه را به اندازه دلخواه برش دهید.
 2. الگوی بالاتنه را روی پارچه بکشید و برش دهید.
 3. الگوی دامن را روی پارچه بکشید و برش دهید.
 4. دامن را به بالاتنه وصل کنید.
 5. دامن را به اندازه دلخواه چین دار کنید.
 6. مانتو را از پشت به هم بدوزید.
 7. مانتو را اتو کنید.

نکات دوخت مانتو عبایی خانم عمرانی

 • برای اینکه مانتو جلو باز باشد، می توانید از دکمه یا زیپ استفاده کنید.
 • برای اینکه مانتو جلو بسته باشد، می توانید از نوار مغزی استفاده کنید.
 • می توانید از پارچه های مختلف برای دوخت مانتو عبایی استفاده کنید.
 • می توانید از انواع مختلف یقه برای دوخت مانتو عبایی استفاده کنید.

مدل های مختلف مانتو عبایی

مانتو عبایی را می توان در مدل های مختلف دوخت. برخی از مدل های محبوب عبارتند از:

 • مانتو عبایی ساده: این مدل مانتو عبایی دارای یک بالاتنه ساده و یک دامن گشاد است.
 • مانتو عبایی چین دار: این مدل مانتو عبایی دارای یک دامن چین دار است.
 • مانتو عبایی جلو باز: این مدل مانتو عبایی دارای یک جلو باز است که می توان آن را با دکمه یا زیپ بست.
 • مانتو عبایی جلو بسته: این مدل مانتو عبایی دارای یک جلو بسته است.
 • مانتو عبایی با یقه هفت: این مدل مانتو عبایی دارای یک یقه هفت است.
 • مانتو عبایی با یقه خشتی: این مدل مانتو عبایی دارای یک یقه خشتی است.

برای انتخاب مدل مانتو عبایی مناسب، باید به عوامل مختلفی مانند فرم بدن، سلیقه شخصی و موقعیتی که مانتو را می خواهید بپوشید توجه کنید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید