اساتید معروف دانشگاه شهید بهشتی

اساتید معروف دانشگاه شهید بهشتی

صفحه پروفایل اعضای هیئت علمی – دانشگاه شهید بهشتی.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور صندوق رفاه دانشجویان بنیاد ملی نخبگان طرح همسان‌گزینی هدا نشانی دانشگاه: تهران. اوین. ميدان شهيد شهرياری کدپستی: 1983969411 راهنمای تلفن‌های دانشگاه تلفنخانه دانشگاه: ۲۹۹۰۱ تلفکس: 22431607 pr-office@sbu.ac تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به دانشگاه شهید بهشتی است.

اساتید دانشگاه شهید بهشتی.

فرخ قوچانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی محمود آقاحسینعلی شیرازی اکبر عالم تبریز استاد. دانشکده مدیریت و حسابداری. گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات.  دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران. سیدمحمد هاشمی عباسعلی بهاری اردشیری نسرین جزنی دانشیار.  دانشگاه شهید بهشتی جمیله علم الهدی دانشیار.  دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

اعضای هیأت علمی – دانشکده حقوق.

تلفن‌خانه دانشگاه: ۲۹۹۰۱ تلفکس: 22431607 ایمیل: pr-office@sbu.ac; تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به دانشگاه شهید بهشتی است.

اساتید معروف دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیأت علمی – دانشکده علوم ورزشی و تندرستی.

ساختار و مراکز دانشگاه. ریاست دانشگاه ; مدیریت امور بین‌الملل ; نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ; مدیریت امور هیات‌علمی ; مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی ; معاونت دانشجویی

اعضای هیأت علمی – دانشکده مدیریت و حسابداری.

نشانی دانشگاه: تهران. اوین. ميدان شهيد شهرياری کدپستی: 1983969411 راهنمای تلفن‌های دانشگاه تلفن‌خانه دانشگاه: ۲۹۹۰۱ تلفکس: 22431607 ایمیل: pr-office@sbu.ac

اعضای هیات علمی – دانشکده علوم زمین – پرتال دانشگاه شهید بهشتی.

رزومه کامل اساتید را می توانید از اینجا دانلود نمایید. نام و نام خانوادگی: رتبه: گرایش : شماره تماس : پست الکترونیک: رزومه : سایر توضیحات: دکتر محمدحسین آدابی: استاد: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوب

صفحه اصلی – دانشگاه شهید بهشتی.

4 دی 1401. ﭘﺬﻳﺮﺵ انتشار مقاله ﭘﮋﻭهشی استاد دانشگاه شهید بهشتی در مجله ACS Nano. 29 آذر 1401. غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش. فناوری و فن بازار عنوان غرفه برتر را کسب کرد. انجمن آموزش و

اساتید معروف دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیأت علمی – دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست.

سیدسعید بهشتی. مهندسی منابع آب نشانی دانشگاه: تهران. اوین. ميدان شهيد شهرياری کدپستی: 1983969411 راهنمای تلفن‌های دانشگاه تلفن‌خانه دانشگاه:

اعضای هیات علمی – دانشکده علوم ریاضی – پرتال دانشگاه شهید بهشتی.

شهید بهشتی: نشانی دانشگاه: تهران. اوین. ميدان شهيد شهرياری کدپستی: 1983969411 راهنمای تلفن‌های دانشگاه تلفن‌خانه دانشگاه:

اعضای هیأت علمی – دانشکده علوم و فناوری زیستی.

فرم ها تقویم آموزشی سرفصل دروس و برنامه پیشنهادی ترم اساتید  نشانی دانشگاه: تهران. اوین. ميدان شهيد شهرياری کدپستی: 1983969411 راهنمای تلفن‌های دانشگاه